JE HEBT EEN UITDAGING

Je wil meer uit je mensen halen, ondernemerschap bevorderen.
Flexibel en snel opereren.
Effectiever gestelde doelen halen.

Dus overweeg je zelfsturende teams.
Makkelijker gezegd dan gedaan.

Want – waar ligt de rol van leiderschap binnen zelforganisatie?
Wat is nodig om vrijheid van handelen en het belang van de organisatie of community in balans te houden?
En, waar begin je!?
Vragen… zorgen…

SPEEL HET CONSENTSPEL


Wil je zelf ondervinden hoe effectieve, gelijkwaardige samenwerking tot stand komt? De beste leerweg is ervaring:
speel een serious game!

JA, IK WIL HET SPEL SPELEN


IK HELP

Ik help organisaties hun eigen zelforganisatie vinden.
Van harte geef ik vertrouwen aan het aanwezige potentieel in mensen binnen een organisatie of community.
Uitgaande van jullie behoeften en vragen bouwen we samen aan een passende, werkbare organisatievorm.

Ook maak ik gelijkwaardige participatie in de publieke sector waar en faciliteer ik systeemtransities.

Mijn troef is steeds de inzet van gelijkwaardige werkvormen,
in mijn ogen de kortste weg naar gewenste resultaten halen.

RESULTAAT

Mensen nemen doelgerichte besluiten,
werken effectief samen en
nemen hun verantwoordelijkheid.

Zowel in teams als in ieder type gemeenschap.

 

 

 

 

Sonja’s werkwijze bracht een paar belangrijke heikele punten boven water. Naast duidelijke verbeterpunten was ook aandacht voor wat wel goed gaat. Sonja speelde een belangrijke rol in het vertrouwen wekken bij alle medewerkers, die qua visie en missie niet allemaal op dezelfde lijn bleken te zitten. Graag zetten we Sonja’s vermogen vertrouwen te wekken in om gevoelens los te maken richting de juiste vervolgstappen en om verder ideeën te genereren.

Baud Schoenmaeckers – Seinwezen, Haarlem

LEES HET LAATSTE NIEUWS!

 

‘Ik pleit voor meervoudig leiderschap: laat in een team dialoog, tegenspraak en vrijmoedig spreken bestaan’

Joep Dohmen
emer. hoogl. Wijsgerige en praktijkgerichte Ethiek
Universiteit voor Humanistiek