FACILITEREN PARTICIPATIE & SYSTEEMTRANSITIE

 

 

Rond een maatschappelijk onderwerp speelt iets:
een kleine vraag, een grote systemische verandering.

Als procesbegeleider ontwerp ik samen met de eigenaar(s) van het issue een traject waarbinnen de relevante stakeholders zo vroeg mogelijk een plek krijgen. De kaders waarbinnen bewogen mag worden hou ik scherp in het oog.

In individuele en groepsgesprekken schuw ik de juiste vragen niet.
Ik ben altijd op zoek naar helder eigenaarschap, van iedere speler.

Als gespreksleider en facilitator loods ik alle belanghebbenden naar de gevraagde uitkomst. Een volgende stap in het proces? Een advies? Een beslissing? Een co-creatief ontwerp?

Per processtap zet ik relevante methodes in die gelijkwaardigheid en co-creatie faciliteren. Waar nodig train ik vaardigheden zodat deelnemers beslagen ten ijs komen. Verder kan ik putten uit een netwerk vol specialisten.

 

METHODES

Aandacht voor Mindset – zorg voor ieders innerlijke transitie – mensen engageren

Patronen van Sociocratie 3.0 – heldere principes maken snel schakelen mogelijk

Community Processing – conflictsituaties vlot trekken

Art of Hosting technieken – collectieve intelligentie optimaal benutten

TOO GOOD TO BE TRUE?

Bel me en we drinken samen koffie.

Ik garandeer een mooi gesprek.

BEL ME!

“Eerst grote verschillen, nu breedgedragen consent”

“Er ligt een breedgedragen advies Toekomst Diemerpark! Vertegenwoordigers van de Stadsdeelraad, belangengroepen, bewoners en relevante ambtenaren/ ambtelijke diensten overbrugden grote verschillen en kwamen tot een breedgedragen Consent over de inrichting van het Diemerpark. Er is ruimte waar voortgang eerder stagneerde.”

Gemeente Amsterdam