OVER SONJA

 

Misschien zit cultuurverschillen overbruggen me wel in het bloed. Mijn Engelse moeder ontmoette in Noorwegen haar Nederlandse man en ik kreeg een Scandinavische naam, Sonja. Da’s afgeleid van Sophia: wijsheid.

Voor mij is het principe van Koning Arthurs Ronde Tafel wijsheid in praktijk gebracht: iedereen gelijkwaardig aan tafel. Het creëert onderling vertrouwen en ruimte voor eigen verantwoording. Ik geloof dat mensen dan vanzelf hun meest creatieve en effectieve bijdrage aan gezamenlijke doelen gaan leveren.

Leuk zo’n koning. Het heeft even geduurd voordat ik mijn eigen wijsheid vond en in de praktijk kon brengen.

Als kind verwonderde ik me over de ruzies tussen klasgenootjes. Ik zag alleen maar wat ze wél samen hadden, maar was nog niet in staat die kloof te overbruggen. Ik verwachtte dat wij later als volwassenen beter zouden samenwerken. We waren dan immers uitgegroeid tot rationele wezens?

Beetje naïef, was ik dan toch niet zo wijs…?

‘Pas toen ik midden in de chaos – where the action is – het ronde-tafelprincipe ging toepassen, werd het mogelijk om cultuurverschillen te overbruggen.’

 

Eenmaal aan het werk, zag ik nog steeds mensen regelmatig maar wat aanknoeien. Overal, ook op hoog niveau in organisaties. Neem nou mijn werk als Adviseur Amateurkunst bij de provincie: ik ontwikkelde een gewaardeerd korenfestival, koppelde cultuurpartners aan elkaar. Het was geweldig om mensen bij elkaar te brengen!

Maar naarmate ik met partners sterker in mijn schoenen stond, ontmoetten we ook meer weerstand en tegendruk.
Laten we wel zijn, zo werkt de menselijke natuur.

Was het Peter Drucker die zei: ‘culture eats reason for breakfast’?

Pas toen ik midden in de chaos – where the action is – het
ronde-tafelprincipe ging toepassen, werd het mogelijk om cultuurverschillen te overbruggen. In transities is dat principe een sterk startpunt gebleken om samen de juiste vragen te gaan stellen én beantwoorden.
De methodes die ik gebruik geven rust in dat proces.

Mensen zeggen: dat zijn maar methodes. Zeker, ook bij Arthur aan tafel was het heus niet altijd rozengeur en maneschijn.
Maar vormen kunnen reguleren en in mijn ervaring met participatie dwingt bijvoorbeeld sociocratie, een resultaat (zie recensie onderaan deze pagina) af. Zelfs ik ben verrast welke successen je ermee kunt boeken!

Sociocratie, haar doorontwikkeling Sociocratie 3.0, Community Processing en Art of Hosting creëren die cultuur, een mindset van vertrouwen op een methodische manier.

Best wijs, blijkt.

“Door de consent-aanpak en de aanwezigheid van een ervaren gespreksleider als Sonja waren de spelregels in de werkgroep voor iedereen duidelijk en zijn deze tot aan het einde toe bewaakt en gehandhaafd. Daarnaast zorgde de methode ervoor dat tussen- en eindresultaten zijn vastgesteld, dat ieders inbreng gegarandeerd was en een constructieve houding verzekerd. Het goede proces en het eindresultaat was voor een groot deel te danken aan de expertise en betrokkenheid van Sonja.”

Justus Vermeulen – Gemeente Amsterdam

 

MEER WETEN?

NEEM CONTACT OP