SPEEL HET GER-CONSENTSPEL

De beste leerweg is ervaren: speel een serious game, en ervaar zelf hoe effectieve, gelijkwaardige samenwerking tot stand komt.